Αντιμετώπιση Προβλημάτων σε Ξύλινες Επιφάνειες

Αντιμετωπίστε Προβλήματα σε Ξύλινες Επιφάνειες!

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στις ξύλινες επιφάνειες του σπιτιού σας, βρείτε απαντήσεις σε κάθε σας απορία στο κείμενο παρακάτω!

 1. Τι να κάνω αν σε διάφορα σημεία της βαμμένης με χρώμα επιφάνειας παρουσιάστηκαν σκασίματα;

 2. Τι να κάνω αν σε διάφορα σημεία της βαμμένης με βερνίκι επιφάνειας παρουσιάστηκαν σκασίματα;

 3. Τι να κάνω αν σε βαμμένες επιφάνειες με ριπολίνη που παρουσιάζουν τοπικά διαφορά στην απόχρωση και στη γυαλάδα

 4. Τι να κάνω αν έχουν εμφανιστεί φυσαλίδες κατά την εφαρμογή ριπολίνης ή βερνικιού;

 5. Τι έχει συμβεί αν το χρώμα έχει δημιουργήσει ανοίγματα-ρωγμές;

 6. Τι έχει συμβεί αν η απόχρωση του βερνικιού είναι διαφορετική από αυτή του χρωματολογίου;

 7. Τι να κάνω αν η λευκή ριπολίνη διαλύτου κιτρίνισε;

 8. Τι να κάνω αν η ριπολίνη ή το βερνίκι παρουσίασε ζαρώματα;

 9. Τι να κάνω αν η ριπολίνη ή το βερνίκι παρουσιάζει όψη φλούδας πορτοκαλιού;

 10. Τι να κάνω αν η βαμμένη επιφάνεια έχει βενιές από το πινέλο ή το ρολό; Τι έχει συμβεί;

 11. Τι να κάνω αν υπάρξει κατακόρυφο τρέξιμο της ριπολίνης είτε κατά την εφαρμογή είτε αμέσως μετά;

 12. Τι να κάνω αν το βερνίκι έχει γαλακτώδη όψη;

 13. Τι να κάνω αν η ριπολίνη παρουσίασε τοπικά λεκέδες;

Τοπικά Σκασίματα Χρώματος στις Ξύλινες Επιφάνειες

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας με μη ικανοποιητική πρόσφυση και ελαστικότητα.

β) Κακή τεχνική εφαρμογής χρώματος (πολύ λεπτό ή πολύ παχύ στρώμα).

γ) Οι συστολές και διαστολές του ξύλου, που οφείλονται στην αυξομείωση της υπάρχουσας υγρασίας του, μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές στο χρώμα. Οι ρωγμές αυτές θα δημιουργήσουν μελλοντικά προβλήματα (ξεφλουδίσματα) στο σύστημα βαφής.

δ) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες που δεν είναι καθαρές (σκόνη, λάδια, κ.λπ.).

ε) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνεια στην οποία προϋπάρχουν πολλαπλά στρώματα χρώματος.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Αφαίρεση της προβληματικής επίστρωσης από την επιφάνεια με τρίψιμο.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών χρήσεων AQUACHROM PRIMER ECO

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Αφαίρεση της προβληματικής επίστρωσης από την επιφάνεια με τρίψιμο.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το υπόστρωμα VELATURA.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD.

Χρώμα σε Ξύλινες Επιφάνειες που Ξεφλουδίζει

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση βερνικιού κακής ποιότητας με μη ικανοποιητική πρόσφυση και ελαστικότητα.

β) Κακή τεχνική εφαρμογής βερνικιού (πολύ λεπτό στρώμα, πολύ παχύ στρώμα, υπερβολικό άπλωμα του στην επιφάνεια).

γ) Οι συστολές και διαστολές του ξύλου, που οφείλονται στην αυξομείωση της υγρασίας του, μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές στο βερνίκι, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται σε σκασίματα.

δ) Εφαρμογή βερνικιού σε επιφάνειες που δεν είναι καθαρές (σκόνη, λάδια, κ.λπ.).

ε) Εφαρμογή βερνικιού το οποίο ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση, σε εξωτερική επιφάνεια (έλλειψη φίλτρων UV).

στ) Εφαρμογή βερνικιού σε επιφάνεια στην οποία προϋπάρχουν πολλαπλά στρώματα βερνικιών.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Αφαίρεση της προβληματικής επίστρωσης από την επιφάνεια με τρίψιμο.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το συντηρητικό ξύλου AQUAXYL PLUS.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι AQUAXYL VARNISH.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Αφαίρεση της προβληματικής επίστρωσης από την επιφάνεια με τρίψιμο.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το συντηρητικό ξύλου VIVEXYL PLUS.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι VIVELUX (εξωτερικά) ή VIVELACK (εσωτερικά).

Το συντηρητικό ξύλου χρησιμοποιείται σε σημεία όπου έχει απομακρυνθεί το προηγούμενο βερνίκι.

ΑΙΤΙΑ:

α) Βαφή επιφάνειας στην οποία δεν έχει εφαρμοστεί υπόστρωμα ή παρουσιάζει διαφορετικό πορώδες λόγω έντονης ανισοτροπίας του ξύλου.

β) Υπερβολική αραίωση του χρώματος.

γ) Υψηλό ποσοστό ελαίων που περιέχει το ξύλο.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD.

Φυσαλίδες κατά την εφαρμογή ριπολίνης ή βερνικιού

ΑΙΤΙΑ:

α) Έντονη ανατάραξη μισογεμισμένου δοχείου

β) Χρήση κακής ποιότητας χρώματος

γ) Χρήση ακατάλληλου ή πολυχρησιμοποιημένου εργαλείου εφαρμογής

δ) Εφαρμογή χρώματος μετρίας ή υψηλής στιλπνότητας (γυαλάδας), πάνω σε εξαιρετικά πορώδη, αναστάρωτη επιφάνεια.

ε) Χρήση διαλυτικού μεγάλης πτητικότητας

στ) Υπερβολικό πάχος χρώματος

ΛΥΣΗ:

ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας ή των σημείων αυτής που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών χρήσεων AQUACHROM PRIMER ECO.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας ή των σημείων αυτής που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το υπόστρωμα VELATURA

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD

ΒΕΡΝΙΚΙ

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ1: Αφαίρεση της προβληματικής επίστρωσης από την επιφάνεια με τρίψιμο.

ΒΗΜΑ2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το συντηρητικό ξύλου AQUAXYL PLUS.

ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι AQUAXYL VARNISH.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ1: Αφαίρεση της προβληματικής επίστρωσης από την επιφάνεια με τρίψιμο.

ΒΗΜΑ2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το συντηρητικό ξύλου VIVEXYL PLUS.

ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι VIVELUX  (εξωτερικά) ή VIVELACK (εσωτερικά).

ΑΙΤΙΑ:

α) Αυξημένο ποσοστό εσωτερικής υγρασίας του ξύλου που προκαλεί μεγάλες συστολές- διαστολές

β) Σε πολύ πορώδη επιφάνεια ή ξύλα με μεγάλο βαθμό ανισοτροπίας, μεγάλο μέρος του χρώματος απορροφάται από αυτήν με αποτέλεσμα να μένει πολύ λεπτό στρώμα στην επιφάνεια.

γ) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας με μικρότερη από την απαιτούμενη ελαστικότητα

δ) Πολυκαιρισμένο χρώμα που έχει χάσει την ελαστικότητα του.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση των χαλαρών σημείων τοπικά ή όλου του χρώματος με τη βοήθεια γυαλόχαρτου.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών χρήσεων AQUACHROM PRIMER ECO.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση των χαλαρών σημείων τοπικά ή όλου του χρώματος με τη βοήθεια γυαλόχαρτου.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το υπόστρωμα VELATURA .

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD .

ΑΙΤΙΑ:

α) Φυσική απόχρωση ξύλου.

β) Απορροφητικότητα του ξύλου (μαλακά – σκληρά ξύλα) ή ξύλα με μεγάλη περιεκτικότητα ρητίνης (Σουηδικά).

γ) Ποσότητα και αριθμός των στρώσεων που εφαρμόστηκαν.

δ) Αραίωση του βερνικιού.

ε) Γυαλάδα του τελικού βερνικιού.

ΛΥΣΗ:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σε κάθε ξύλο οι αποχρώσεις των βερνικιών είναι διαφορετικές. Αυτό οφείλεται στην διαφορετική φυσική απόχρωση κάθε είδους ξύλου.

Σημειώνεται ότι στα χρωματολόγια των βερνικιών VIVEXYL PLUS και AQUAXYL PLUS της Vivechrom, οι αποχρώσεις είναι βαμμένες με δύο χέρια, σε ανοιχτόχρωμο ξύλο (δεσποτάκι). Σε περίπτωση εφαρμογής σε ξύλα με απόχρωση (μαόνι, όρεγκον, τικ) ή σε ξύλα με μεγάλη περιεκτικότητα σε ρητίνη (σουηδικά) η απόχρωση που επιτυγχάνεται παρουσιάζει αποκλίσεις από το χρωματολόγιο.

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι AQUAXYL VARNISH επιλέγοντας τον επιθυμητό τόνο απόχρωσης ανάλογα με τη φυσική απόχρωση του ξύλου ή την απόχρωση του βερνικιού που υπάρχει στην επιφάνεια.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι VIVELUX (εξωτερικά) ή VIVELACK (εσωτερικά), επιλέγοντας τον επιθυμητό τόνο απόχρωσης ανάλογα με τη φυσική απόχρωση του ξύλου ή την απόχρωση του βερνικιού που υπάρχει στην επιφάνεια.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εναπόθεση της νικοτίνης των τσιγάρων στην βαμμένη επιφάνεια.

β) Βαμμένες επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται ή το στέγνωμα της ριπολίνης έγινε σε σκοτεινά μέρη.

γ) Αλλοίωση λευκότητας του χρώματος με την πάροδο του χρόνου (συμβαίνει σχεδόν πάντα στις ριπολίνες διαλύτου).

δ) Κακής ποιότητας ριπολίνη.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών χρήσεων AQUACHROM PRIMER ECO.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή δεύτερου στρώματος πάνω στο πρώτο που δεν έχει στεγνώσει πλήρως.

β) Εφαρμογή χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα.

γ) Εφαρμογή χρώματος σε θερμοκρασίες υψηλότερες από την προτεινόμενη.

δ) Κακή εφαρμογή με το πινέλο.

ε) Χρήση διαλυτικού με πολύ μεγάλη πτητικότητα.

ΛΥΣΗ:

ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD.

ΒΕΡΝΙΚΙ

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι AQUAXYL VARNISH.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι VIVELUX  (εξωτερικά) ή VIVELACK (εσωτερικά).

ΑΙΤΙΑ:

α) Αραίωση μικρότερη από την προτεινόμενη.

β) Εφαρμογή ριπολίνης με πιστόλι ή ρόλο κατά την οποία το πάχος της στρώσης του χρώματος είναι πολύ λεπτό ή πολύ παχύ

γ) Χρήση ακατάλληλου τύπου ρολού ή πιστολιού.

δ) Κατά την εφαρμογή του χρώματος με πιστόλι, η εκτόξευση έγινε από πολύ μικρή απόσταση.

ε) Χρήση ακατάλληλου διαλυτικού.

ΛΥΣΗ:

ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD.

ΒΕΡΝΙΚΙ

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι AQUAXYL VARNISH.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι VIVELUX (εξωτερικά) ή VIVELACK (εσωτερικά).

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.

β) Κατά τη διάρκεια της βαφής μιας επιφάνειας επαναβάφονται τοπικά.

γ) Πολλά περάσματα του ρολού ή του πινέλου στο ίδιο σημείο της επιφάνειας.

δ) Χρήση ρολού ή πινέλου κακής ποιότητας.

ζ) Μικρότερη αραίωση από τη συνιστώμενη.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD.

Η εφαρμογή του χρώματος πρέπει να είναι συνεχόμενη και να μη διακόπτεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή του χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα.

β) Εφαρμογή του χρώματος σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

γ) Υπερβολική αραίωση χρώματος.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο στα σημεία της επιφάνειας που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο στα σημεία της επιφάνειας που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση την ριπολίνη VIVEWOOD.

ΑΙΤΙΑ:

α) Συσσώρευση υγρασίας στο στρώμα του βερνικιού πριν το πλήρες στέγνωμά του.

β) Αποκόλληση του υμένα του βερνικιού από το ξύλο.

γ) Πολυκαιρισμένη στρώση βερνικιού με αποτέλεσμα να έχει υποστεί φυσική φθορά και αλλοίωση ειδικότερα στα σημεία που είναι συνεχώς εκτεθειμένα στον ήλιο.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο στα σημεία της επιφάνειας που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι AQUAXYL VARNISH.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο στα σημεία της επιφάνειας που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις το τελικό βερνίκι VIVELUX.

ΑΙΤΙΑ:

α) Έκκριση ρετσινιού από τους ρόζους του ξύλου.

β) Εφαρμογή βερνικοχρώματος με πιστόλι, το οποίο δεν έχει συντηρηθεί σωστά (αλλαγή φίλτρου λαδιού).

γ) Έκκριση λαδιών ή άλλων λιπαρών συστατικών από το ξύλο.

δ) Μούχλα.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : Επαναβαφή με σύστημα νερού

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο στα σημεία της επιφάνειας που παρουσιάζουν τους λεκέδες.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών χρήσεων AQUACHROM PRIMER ECO.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Επαναβαφή με σύστημα διαλύτου

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο στα σημεία της επιφάνειας που παρουσιάζουν τους λεκέδες.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το υπόστρωμα VELATURA.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις την ριπολίνη VIVEWOOD.

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...