Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Ανεύρεση και Εξέλιξη Ταλέντων


«Ένας βασικός ρόλος της Ηγεσίας είναι να προετοιμάσει το μέλλον της εταιρείας, να βρει και να αναπτύξει εκείνους που θα την διοικήσουν μελλοντικά»
.

Η ανάπτυξη στελεχών και εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για την Vivechrom. Μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και εξέλιξης προσδίδουμε αξία στα διευθυντικά στελέχη και στους εργαζομένους μας. Η επιχειρηματική κουλτούρα της Vivechrom χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας και ισχυρή προσήλωση στο μέλλον του πελάτη. Η εταιρία μας στηρίζεται στους ανθρώπους της και γι’αυτό συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε στον τρόπο που εστιάζουμε σ’αυτούς.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι επικεντρωνόμαστε στα ταλέντα εντός και εκτός της Εταιρίας, στον ίδιο υψηλό βαθμό όπως εστιάζουμε στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας. Στην πραγματικότητα, όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να δημιουργούμε συνεχώς τα απαραίτητα ταλέντα που θα είναι σε θέση να δώσουν λύσεις στον πελάτη, σήμερα και στο μέλλον. Η εξέλιξη των ταλέντων μας αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την Vivechrom.

Για να επιτύχουμε αυτή μας τη φιλοδοξία, έχουμε καθιερώσει καλές πρακτικές στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Μία διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο: ο Διάλογος Απόδοσης & Ανάπτυξης, η έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων και μία παγκόσμια διαδικασία για τον προγραμματισμό διαδοχής ηγεσίας. Σε αυτές τις διαδικασίες είναι ενσωματωμένες οι βασικές συμπεριφορές που προσδιορίζουν την κουλτούρα και την επιτυχία μας.

Αυτές είναι: Η επικέντρωση στον πελάτη, ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα, η δέσμευση στην ποιότητα, η ομαδική εργασία, η καινοτομία και η δέσμευση στις αξίες μας.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ: ESS_HR_CAREERS@akzonobel.com

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...