VIVEXYL PLUS

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου
Συσκευασία
Υπολογισμός χρώματος
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
 • Φινίρισμα Ματ
 • Απόδοση 14-18 m2/L
 • Στέγνωμα 3 ώρες
 • Στρώσεις 2
Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Προστασία από Μύκητες & Μπλε Κηλίδες
 • Προστατεύει το Ξύλο

Περιγραφή Προϊόντος

Το VIVEXYL PLUS είναι έγχρωμο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου εξωτερικής χρήσης που διεισδύει στο ξύλο, το εμποτίζει εύκολα και σε βάθος και το προστατεύει από τους μύκητες / μπλε κηλίδες. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξυλεπενδύσεις, έπιπλα κήπου, υπόστεγα, αποθήκες, δοκάρια, πέργκολες, περιφράξεις. Βάφεται εύκολα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα που του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάει. Έχει μεγάλη αντοχή στον ήλιο και την υγρασία και προσφέρει αποτελεσματική προστασία τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις.

Περιγραφή εφαρμογής

Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε 1-2 χέρια VIVEXYL PLUS. Εφαρμόζεται με Πινέλο
Για αποτελεσματική βιοκτόνο δράση, εφαρμόστε 200-250 ml/m².
Για εξαιρετικό σατινέ φινίρισμα εφαρμόστε το κορυφαίο βερνίκι εμποτισμού VIVEXYL FILTER 7.
Το προϊόν προορίζεται για ξύλα σε εξωτερικό χώρο, τα οποία δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό και είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Όχι για εσωτερική χρήση.
Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα του ξύλου, την απορροφητικότητά του και τον αριθμό επιστρώσεων VIVEXYL PLUS που εφαρμόστηκαν.

Προδιαγραφές & Έντυπα

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν • Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα ή γάντια. Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 / για Κύπρο: 1401 Αριθμός Αδείας για την Ελλάδα: ΤΠ8-0117-OΠ / Αριθμός Αδείας για την Κύπρο: ΚΥ-0078-1 Ημερ/νία παραγωγής: βλέπε βάση δοχείου. Ανάλωση έως 3 χρόνια από την ημερ/νία παραγωγής. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προετοιμασία & Αποθήκευση

 • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές και να λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε καινούργια ξύλα αφαιρέστε τα λάδια και το ρετσίνι με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Νο 600 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της Vivechrom. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.
 • 2. Καθαρισμός
  Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
 • 3. Αποθήκευση
  Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5° C έως 40° C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...