Αντιμετώπιση Προβλημάτων στους Εσωτερικούς Τοίχους του Σπιτιού

Αντιμετωπίστε Προβλήματα στους Εσωτερικούς Τοίχους

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στους εσωτερικούς τοίχους του σπιτιού σας, βρείτε απαντήσεις σε κάθε σας απορία στο κείμενο παρακάτω!

 1. Τι έχει συμβεί αν στα ταβάνια και σε ψηλά σημεία των τοίχων έχουν εμφανιστεί μαύρες κηλίδες;
 2. Τι έχει συμβεί αν στα χαμηλά κυρίως σημεία βαμμένης επιφάνειας έχει εμφανιστεί υγρασία και μούχλα;
 3.  Τι έχει συμβεί αν έχουν εμφανιστεί σκασίματα του χρώματος σε σημεία όπου έχει γίνει στοκάρισμα τοίχου;
 4. Τι πρέπει να κάνω αν σε βαμμένες επιφάνειες παρουσιάζονται τοπικά σκασίματα του χρώματος;
 5. Τι έχει συμβεί αν με ελαφρά τριβή το χρώμα βγαίνει στο χέρι;
 6. Τι έχει συμβεί αν σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας το χρώμα έχει ξεφλουδίσει;
 7. Τι έχει συμβεί αν σε βαμμένη εμπιφάνεια εμφανίζονται σημεία που έχουν διαφορετική απόχρωση από αυτή που αρχικά εφαρμόστηκε στον τοίχο;
 8. Τι έχει συμβεί αν μετά το βάψιμο παρατηρούνται σημεία στα οποία το χρώμα στον τοίχο δεν κάλυψε επαρκώς την επιφάνεια;
 9. Τι έχει συμβεί αν επιφάνειες που βάφτηκαν με NEOPAL RELIEF δεν παρουσίασαν το ανάγλυφο αποτέλεσμα;
 10. Τι έχει συμβεί αν η βαμμένη επιφάνεια παρουσίασε φουσκώματα;
 11. Τι έχει συμβεί αν οι τοίχοι εμφανίζουν κιτρινίλες ή λεκέδες;
 12. Τι έχει συμβεί αν εμφανίζονται κρατήρες (μικρές τρύπες) μετά τη βαφή;
 13. Τι έχει συμβεί αν στη βαμμένη επιφάνεια παρουσιάστηκαν βαθιές οριζόντιες ρωγμές
 14. Τι να κάνω αν έχουν μείνει σημάδια από ρολό ή πινέλο στη βαμμένη επιφάνεια;

ΑΙΤΙΑ:

α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας

β) Πολύ λερωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν τροφή για ανάπτυξη των μικροοργανισμών (μυκήτων), που δημιουργούν τις μαύρες κηλίδες.

γ) Επιφάνειες τις οποίες δεν τις βλέπει ήλιος και δεν αερίζονται σωστά.

ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν (πχ στέγες, υδρορροές κλπ.). Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια με ένα βιοκτόνο προϊόν με απολυμαντική δράση (πχ χλωρίνη), ξεπλύνετε και αφήστε την να στεγνώσει.

ΒΗΜΑ 2. Ασταρώστε την επιφάνεια με NEOPAL PRIMER ECO σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι πολύ απορροφητική (φαινόμενο έντονης κιμωλίασης ή υπάρχει αποσάρθρωσή της)

ΒΗΜΑ 3. Βάψτε δύο χέρια με το μυκητοκτόνο χρώμα NEOPAL KITCHEN & BATHROOM!

Υγρασία και Μούχλα σε Βαμμένες Επιφάνειες

ΑΙΤΙΑ:

α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας

β) Πολύ λερωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν τροφή για ανάπτυξη των μικροοργανισμών (μυκήτων) που δημιουργούν τις μαύρες κηλίδες.

γ) Επιφάνειες τις οποίες δεν είναι τις βλέπει ήλιος και δεν αερίζονται σωστά.

ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (πχ στέγες, κατεστραμμένες σωληνώσεις κλπ.). Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια με ένα βιοκτόνο προϊόν με απολυμαντική δράση (πχ χλωρίνη), ξεπλύνετε και αφήστε την να στεγνώσει.

ΒΗΜΑ 2. Ασταρώστε την επιφάνεια με NEOPAL PRIMER ECO σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι πολύ απορροφητική (φαινόμενο έντονης κιμωλίασης ή υπάρχει αποσάρθρωσή της)

ΒΗΜΑ 3. Βάψτε δύο χέρια με το μυκητοκτόνο χρώμα NEOPAL KITCHEN & BATHROOM!

Σκασίματα στα Χρώματα των Τοίχων

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή χρώματος στα σημεία στοκαρίσματος χωρίς να έχει προηγηθεί αστάρωμα.

β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας

γ) Χρήση στόκου ή παρετίνας κακής ποιότητας.

ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση των σαθρών σημείων τοπικά με τη βοήθεια σπάτουλας ή σκληρής βούρτσας.

ΒΗΜΑ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 3: Στοκάρισμα της επιφάνειας με τον ακρυλικό στόκο NEOPAL STUCCO.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO.

Σκασίματα Χρώματος στους Βαμμένους Τοίχους

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας με μη ικανοποιητική πρόσφυση και ελαστικότητα.

β) Εφαρμογή του χρώματος χωρίς να έχει ασταρωθεί η επιφάνεια.

γ) Εφαρμογή πολύ λεπτού στρώματος ή υπερβολικά αραιωμένου χρώματος.

ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση των σαθρών σημείων τοπικά ή/και όλο το χρώμα με τη βοήθεια σπάτουλας ή σκληρής βούρτσας.

ΒΗΜΑ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO .

Ξεφλούδισμα Χρώματος στον Τοίχο

ΑΙΤΙΑ: Χρήση κακής ποιότητας χρώματος (ασβέστης, υδρόχρωμα, κόλλα ή ανάμειξη τέτοιων υλικών με πλαστικό χρώμα).

ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση του προηγούμενου χρώματος, όπου είναι δυνατόν.

ΒΗΜΑ 2: Αποχαρτάρισμα της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO.

ΑΙΤΙΑ:

Κακή πρόσφυση που οφείλεται σε:

α) Εφαρμογή χρώματος πάνω σε γυαλιστερή, λόγω χρήσης αναραίωτου ασταριού, επιφάνεια.

β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.

γ) Ανεπαρκής προεργασία επιφάνειας (υπολείμματα σκόνης, λαδιού, και μούχλας).

δ) Συσσωρευμένη υγρασία στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, η οποία εξέρχεται δια μέσου των πόρων της.

ε) Αστάρωμα με κακής ποιότητας αστάρι.

ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία της κακής πρόσφυσης είναι η υγρασία, θα πρέπει να εντοπιστούν οι αιτίες που την προκάλεσαν και να διορθωθούν. Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας στον τοίχο, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση του αποφλοιωμένου χρώματος από την επιφάνεια με τη βοήθεια σπάτουλας, γυαλόχαρτου ή σκληρής βούρτσας.

ΒΗΜΑ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER στη σωστή αραίωση (ούτως ώστε η επιφάνεια να μην γυαλίζει καθόλου).

 ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO

ΑΙΤΙΑ:

α) Ανομοιόμορφο άπλωμα του χρώματος λόγω κακής εφαρμογής (μια ρολιά διασταυρώνεται με την προηγούμενη μετά από χρονικό διάστημα, το οποίο επιτρέπει στο χρώμα να μην έχει στεγνώσει επαρκώς).

β) Επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν ασταρωθεί σωστά.

γ) Επιφάνειες με διαφορετικό πορώδες κατά τόπους.

δ) Υπερβολική αραίωση του χρώματος.

ε) Απόχρωση που έχει γίνει σε μηχανή και παρουσιάζει προβλήματα στη διασπορά των χρωστικών, λόγω υπερβολικής ποσότητάς τους (επίπλευση).

ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας σε δύο επιστρώσεις με το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO με την προτεινόμενη αραίωση. Η εφαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχόμενη και να μη διακόπτεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΙΤΙΑ:

α) Το χρώμα δεν κάλυψε την επιφάνεια γιατί είναι χρώμα κακής ποιότητας.

β) Υπερβολική αραίωση χρώματος.

γ) Εφαρμογή χρώματος σε έντονη απόχρωση (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί) που γίνεται από διάφανη βάση με χρωστικά (οργανικά πιγμέντα), χαμηλής καλυπτικότητας (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επιπλέον χέρι ή χέρια).

δ) Χρήση πινέλων ή ρολών κακής ποιότητας.

ΛΥΣΗ: Επαναβαφή με το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO, με σωστή αραίωση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του, στον ενδεδειγμένο για κάθε απόχρωση αριθμό επιστρώσεων.

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση ακατάλληλου ρολού

β) Υπερβολική αραίωση του χρώματος

γ) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας

δ) Συνθήκες εφαρμογής διαφορετικές από τις προτεινόμενες π.χ. Υψηλές θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του χρώματος

ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας με το ανάγλυφο επίχρισμα NEOPAL RELIEF της Vivechrom χωρίς αραίωση. Εφαρμογή του NEOPAL RELIEF με ειδικό ρολό καλής ποιότητας.

ΑΙΤΙΑ: Έλλειψη πρόσφυσης, τοπικά, που οφείλεται σε:

α) Βαφή επιφάνειας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου.

β) Συσσωρευμένη υγρασία στο εσωτερικό της τοιχοποιίας (π.χ. από σωλήνα που παρουσιάζει διαρροή), η οποία εξέρχεται δια μέσου των πόρων της, προκαλώντας φουσκώματα στο χρώμα.

γ) Εισερχόμενη υγρασία στον τοίχο από το εξωτερικό περιβάλλον (ταράτσα, έδαφος με μεγάλο ποσοστό υγρασίας, γκαζόν κλπ.).

δ) Βαφή νωπής επιφάνειας.

ε) Δημιουργία πεταλίδων διαφόρων μεγεθών εξ’ αιτίας του μη καλά “σβησμένου” ασβέστη ή κακής ποιότητας σοβά.

ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία του προβλήματος είναι η υγρασία, θα πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι που την προκάλεσαν και να διορθωθούν με τη βοήθεια κατάλληλων υλικών. Στη συνέχεια, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο NEOPAL STUCCO.

ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO .

* Η επαναβαφή θα πρέπει να γίνει όταν η παραμένουσα υγρασία στην επιφάνεια είναι η ελάχιστη δυνατή (από Μάιο έως Οκτώβριο).

Κιτρινίλες και Λεκέδες στους Τοίχους

ΑΙΤΙΑ:

α) Επιφάνειες που βρίσκονται κοντά σε πηγές θερμότητας ή δεν αερίζονται επαρκώς.

β) Συσσωρευμένη υγρασία

γ) Επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με υδρατμούς (κουζίνα, μπάνιο κλπ.)

δ) Χώροι καπνιστών όπου υπάρχει συμπυκνωμένη νικοτίνη.

ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία του προβλήματος είναι η υγρασία, θα πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι που την προκάλεσαν και να διορθωθούν με τη βοήθεια κατάλληλων υλικών.

Στη συνέχεια, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Πλύσιμο της επιφάνειας μ’ ένα μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή του ακρυλικού υποστρώματος VIVEDUR BLOCK, το οποίο ενδείκνυται για τη μόνωση τοίχων που είναι ιδιαίτερα λερωμένοι από κιτρίνισμα, από καπνό και μαυρίλες.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO.

Μικρές Τρύπες στον Τοίχο μετά τη Βαφή

ΑΙΤΙΑ:

α) Έντονη ανατάραξη μισογεμισμένου δοχείου

β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας (απουσία αντιαφριστικού).

γ) Πολύ γρήγορη εφαρμογή του χρώματος, κυρίως με ρολό

δ) Πολλά περάσματα του ρολού ή του πινέλου στο ίδιο σημείο της επιφάνειας.

ε) Εφαρμογή σατινέ χρώματος πάνω σε εξαιρετικά πορώδη και αναστάρωτη επιφάνεια.

στ) Πολύ γρήγορο στέγνωμα λόγω υψηλών θερμοκρασιών

ζ) Ακατάλληλα εργαλεία εφαρμογής

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας, όπου χρειάζεται, με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα, συνήθως σε αρκετά πορώδη επιφάνεια.

β) Εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με πολύ παχύ στρώμα χρώματος.

γ) Χρώμα χαμηλής ποιότητας.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: Εάν το πρόβλημα είναι έντονο

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο NEOPAL STUCCO (ένα χοντρό και ένα ψιλό χέρι)

ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: Εάν το πρόβλημα είναι ήπιο

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο NEOPAL STUCCO.

ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το οικολογικό πλαστικό χρώμα NEOPAL ECO.

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας

β) Κατά τη διάρκεια της βαφής μιας επιφάνειας επαναβάφονται τοπικά κάποια σημεία αυτής, ενώ η επιφάνεια δεν έχει στεγνώσει επαρκώς.

γ) Πολλά περάσματα του ρολού ή του πινέλου στο ίδιο σημείο της επιφάνειας.

δ) Χρήση κακής ποιότητας ρολού ή πινέλου.

ε) Χρήση χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...