Αντιμετώπιση Προβλημάτων σε Μεταλλικές Επιφάνειες

Αντιμετωπίστε Προβλήματα σε Μεταλλικές Επιφάνειες!

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σε μεταλλικές επιφάνειες, διαβάστε το κείμενο παρακάτω για να απαντήσετε σε κάθε σας απορία!

 1. Τι να κάνω αν έχει εμφανιστεί σκουριά παρά την χρήση αντισκωριακού χρώματος;

 2. Τι να κάνω αν σε διάφορα σημεία του βαμμένου μετάλλου παρουσιάζονται ξεφλουδίσματα του χρώματος;

 3. Τι να κάνω αν σε σημεία βαμμένης επιφάνειας παρατηρείται αποκόλληση του χρώματος και αποκάλυψη του μετάλλου;

 4. Τι να κάνω αν βαμμένες επιφάνειες «βγάζουν» χρώμα στο χέρι ή με το πέρασμα ενός πανιού (κιμωλίαση);

 5. Τι να κάνω αν εμφανίζονται φυσαλίδες κατά την εφαρμογή του χρώματος;

 6. Τι να κάνω εμφανίζεται αποκόλληση - ξεφλούδισμα του χρώματος από αλουμινένιες ή γαλβανισμένες επιφάνειες;

 7. Γιατί το χρώμα καθυστερεί να στεγνώσει;

 8. Γιατί η βαμμένη επιφάνεια έχει έντονα σημάδια από το πινέλο ή το ρολό;

 9. Τι να κάνω αν το χρώμα τρέχει κατακόρυφα είτε κατά την εφαρμογή του είτε αμέσως μετά;

 10. Τι να κάνω αν μετά την εφαρμογή του χρώματος, αυτό παρουσίασε ζαρώματα;

 11. Τι να κάνω αν το χρώμα έχει χάσει τη γυαλάδα του;

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή χρώματος σε πολύ λεπτή στρώση

β) Ανεπαρκής ποσότητα χρώματος, κυρίως στις γωνίες των επιφανειών, κατά την εφαρμογή του

γ) Κακή προεργασία της επιφάνειας (τα μεγάλα κομμάτια σκουριάς που προεξέχουν και τα άλατα πρέπει να αφαιρούνται)

δ) Χρήση κακής ποιότητας χρώματος με μη ικανοποιητική πρόσφυση

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας και απομάκρυνση των μεγάλων κομματιών σκουριάς που τυχόν υπάρχουν.

ΒΗΜΑ 2: Επαναβαφή της επιφάνειας σε δύο επιστρώσεις με το ειδικό γυαλιστερό χρώμα VIVELOCK METALLIZED.

Το VIVELOCK METALLIZED εφαρμόζεται χωρίς αραίωση.

Το πάχος του VIVELOCK METALLIZED που πρέπει να αφήσουμε στην επιφάνεια να είναι περίπου ίσο με αυτό που αφήνουν τα 3 χέρια του απλού συστήματος βαφής (1 χέρι αντισκωριακό και 2 χέρια βερνικόχρωμα).

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας με μη ικανοποιητική πρόσφυση

β) Κακή τεχνική εφαρμογής χρώματος (πολύ λεπτό στρώμα, πολύ παχύ στρώμα)

γ) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες που δεν είναι καθαρές (σκόνες, λάδια, κ.λπ.) ή είναι γυαλιστερές και δεν έχουν προηγουμένως τριφτεί

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: Εάν δεν έχει εμφανιστεί σκουριά

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση των σαθρών – αποφλοιωμένων σημείων τοπικά ή όλου του χρώματος (ανάλογα με την έκταση του προβλήματος).

ΒΗΜΑ 2: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Εάν έχει εμφανιστεί σκουριά

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση των σαθρών – αποφλοιωμένων σημείων τοπικά ή όλου του χρώματος (ανάλογα με την έκταση του προβλήματος).

ΒΗΜΑ 2: Τρίψιμο της επιφάνειας (καθαρισμός της από σκουριά).

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε μια επίστρωση το αντισκωριακό αστάρι RUST PRIMER.

ΒΗΜΑ 4: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

Σκουριά σε Μεταλλικές Επιφάνειες

ΑΙΤΙΑ:

α) Ακατάλληλη προετοιμασία επιφάνειας, όπως ανεπαρκής απομάκρυνση της σκουριάς, των λαδιών και της καλαμίνας, άτριφτη επιφάνεια.

β) Παράλειψη εφαρμογής του κατάλληλου ασταριού.

γ) Εφαρμογή τελικού χρώματος σε ασταρωμένη επιφάνεια, η οποία δεν έχει στεγνώσει, με αποτέλεσμα να επαναδιαλυθεί το αστάρι και να ελαττωθεί η πρόσφυσή του στην επιφάνεια.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ1: Απομάκρυνση των σαθρών – αποφλοιωμένων σημείων τοπικά ή όλου του χρώματος (ανάλογα με την έκταση του προβλήματος).

ΒΗΜΑ2: Τρίψιμο της επιφάνειας (καθαρισμός της από σκουριά).

ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε μια επίστρωση το αντισκωριακό αστάρι RUST PRIMER.

ΒΗΜΑ4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή χρώματος σε λεπτή στρώση.

β) Μεγάλη αραίωση του χρώματος.

γ) Φυσιολογική φθορά του χρώματος λόγω της έκθεσής του στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

δ) Χρήση κακής ποιότητας χρώματος.

ε) Βαμμένες επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν στεγνώσει, λόγω της βαφής τους σε αυξημένες συνθήκες υγρασίας ή σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Απομάκρυνση της κιμωλίασης (του επιφανειακού χρώματος που “βγαίνει”).

ΒΗΜΑ 2: Τρίψιμο της επιφάνειας (καθαρισμός της από σκουριά).

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

ΑΙΤΙΑ:

α) Έντονη ανατάραξη μισογεμισμένου δοχείου

β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας

γ) Χρήση ακατάλληλου εργαλείου (πινέλου-ρολού) εφαρμογής

δ) Εφαρμογή του χρώματος σε υψηλές θερμοκρασίες

ε) Χρήση μη ενδεδειγμένου διαλυτικού (πολύ πτητικό)

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας ή των σημείων που παρουσιάζουν το πρόβλημα αφού στεγνώσουν.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

Εμφάνιση Σκουριάς σε Μεταλλική Επιφάνεια

ΑΙΤΙΑ:

α) Ακατάλληλη προετοιμασία επιφάνειας, όπως ανεπαρκής απομάκρυνση των λαδιών και της “λευκής” σκουριάς (άλατα του ψευδαργύρου) που βγάζουν οι γαλβανισμένες επιφάνειες.

β) Παράλειψη εφαρμογής του κατάλληλου ασταριού.

γ) Εφαρμογή συστήματος βαφής σε επιφάνεια, η οποία δεν έχει τριφτεί.

δ) Η εφαρμογή χρώματος σε γαλβανισμένη επιφάνεια, η οποία είναι επιστρωμένη με ειδικό λάδι για την αποφυγή της «λευκής σκουριάς», σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στο στέγνωμα με συνέπεια το ζάρωμα του χρώματος, κατά την επαναβαφή σε σύντομο χρονικό διάστημα, με επακόλουθο το ξεφλούδισμα.

ε) Εφαρμογή τελικού χρώματος σε ασταρωμένη επιφάνεια, η οποία δεν έχει στεγνώσει, με αποτέλεσμα να επαναδιαλυθεί το αστάρι και να ελαττωθεί η πρόσφυσή του στην επιφάνεια.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας ή των σημείων που παρουσιάζουν το πρόβλημα (καθαρισμός της «λευκής σκουριάς» αν υπάρχει).

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το υπόστρωμα ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή χρώματος σε αυξημένες συνθήκες υγρασίας και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

β) Πολύ παχύ στρώμα χρώματος

γ) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες με υπολείμματα λαδιού, καλαμίνας.

δ) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας (χωρίς στεγνωτικά)

ε) Αραίωση με ακατάλληλο διαλυτικό.

ΛΥΣΗ:

Η εφαρμογή του βερνικοχρώματος θα πρέπει να γίνεται στις προτεινόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια (τριμμένη, καθαρή, στεγνή) και στο σωστό πάχος του υλικού.

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.

β) Πολλά περάσματα του ρολού ή του πινέλου στο ίδιο σημείο της επιφάνειας.

γ) Χρήση ρολού ή πινέλου κακής ποιότητας.

δ) Ανομοιόμορφο άπλωμα του χρώματος λόγω κακής εφαρμογής (μια ρολιά διασταυρώνεται με την προηγούμενη μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου το χρώμα δεν έχει στεγνώσει επαρκώς).

ε) Εφαρμογή χρώματος σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

Θα πρέπει η εφαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια να είναι συνεχόμενη και να μη διακόπτεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή του χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα.

β) Εφαρμογή του χρώματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα το χρώμα να «κρεμάσει» επειδή αργεί να στεγνώσει.

γ) Υπερβολική αραίωση χρώματος.

δ) Εφαρμογή χρώματος με πιστόλι σε πολύ κοντινή απόσταση από την επιφάνεια.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο των σημείων της επιφάνειας που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ2: Αποχαρτάρισμα όλης της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

ΑΙΤΙΑ:

α) Εφαρμογή δεύτερου στρώματος πάνω στο πρώτο που δεν έχει στεγνώσει επαρκώς.

β) Εφαρμογή χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα.

γ) Εφαρμογή χρώματος σε θερμοκρασίες υψηλότερες από την προτεινόμενη, με αποτέλεσμα να στεγνώσει γρήγορα, μόνο επιφανειακά και όχι σε βάθος

δ) Χρήση ακατάλληλου διαλυτικού

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Προσεκτικό τρίψιμο των σημείων της επιφάνειας που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 2: Αποχαρτάρισμα όλης της επιφάνειας.

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL.

ΑΙΤΙΑ:

α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας

β) Φυσιολογική φθορά του βερνικοχρώματος λόγω παρόδου του χρόνου.

γ) Επιφάνειες οι οποίες είναι μονίμως εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΛΥΣΗ:

Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1: Τρίψιμο της επιφάνειας

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμογή σε μία ή δύο επιστρώσεις το γυαλιστερό ντούκο VIVEMETAL

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...