VIVEFIX PLUS PART A

Στεγανωτικό Τσιμεντοειδές Κονίαμα για Σκυρόδεμα και Σοβάδες
Συσκευασία
Υπολογισμός χρώματος
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
 • Στέγνωμα Το μίγμα εφαρμόζεται σε 60-90 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας.
 • Στρώσεις 2
Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Υγρομόνωση σε ταράτσες, μπάνια, βεράντες, δεξαμενές, πισίνες
 • Μεγάλη Διεισδυτικότητα
 • Κατάλληλο για συγκόλληση EPS & XPS
 • Για τη Ζώνη Υψηλής Στεγάνωσης σε Θερμομόνωση (ETICS)

Περιγραφή Προϊόντος

Το VIVEFIX PLUS Part A της Vivechrom είναι στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλών αντοχών, για την στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα και σοβά, με εξαιρετική πρόσφυση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
Έχει μεγάλη αντοχή στην ηλικιακή ακτινοβολία και προστατεύει το σκυρόδευμα από την ενανθράκωση. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση σε ταράτσες, βεράντες, μπάνια, δεξαμενές, πισίνες κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σύστημα ενός συστατικού με απλή ανάμειξη με νερό, ή σαν σύστημα δύο συστατικών σε συνδυασμό με το ελαστικό γαλάκτωμα VIVEFIX PLUS Part Β, για πολύ ενισχυμένη στεγανοποίηση και ελαστικότητα, πχ στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROTECT της Vivechrom, σε τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως θεμελιώσεις, υπόγεια κλπ. Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504-2:2004.

Περιγραφή εφαρμογής

• Για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROTECT της Vivechrom: Σε κατάλληλο δοχείο αδειάστε το VIVEFIX PLUS Part Β (7 lt) και προσθέστε το στο VIVEFIX PLUS Part Α (25 kg) με συνεχή ανάδευση με ηλεκτρικό αναδευτήρα, σε χαμηλές στροφές για 3-5 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Το μίγμα εφαρμόζεται σε 60-90 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας.
• Σαν στεγανωτικό τσιμεντοειδές ενός συστατικού: προσθέτουμε το VIVEFIX PLUS Part Α σε νερό υπό ανάδευση (4-5 lt νερό / 25 kg σκόνη)
Το VIVEFIX PLUS Part A εφαρμόζεται με σκληρή βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα, ανάλογα τον τύπο εφαρμογής, με μέγιστο πάχος 1mm ανά στρώση και συνολικό πάχος τουλάχιστον 2mm. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά, όταν η πρώτη στρώση έχει σκληρύνει αρκετά (2-5 ώρες).
Εφαρμογή σε θερμοκρασίες από +8°C έως +35°C. Μην εφαρμόζετε υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υπό δυνατό άνεμο.

Προδιαγραφές & Έντυπα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει τσιμέντο πόρτλαντ. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σηκώστε με προσοχή - το βάρος ξεπερνά τα 10kg. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.

Προετοιμασία & Αποθήκευση

 • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες και σταθερές, συμπαγείς και χωρίς ρωγμές, καθαρές και στεγνές, χωρίς σαθρά υλικά, σκόνες και λάδια.
  • Πριν και μετά την εφαρμογή, βρέχουμε το υπόστρωμα με νερό μέχρι κορεσμού.
 • 2. Καθαρισμός
  Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
 • 3. Αποθήκευση
  Διατηρείται για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό χώρο, επιθυμητά πάνω σε παλέτες, και σε θερμοκρασίες μεταξύ +8°C και +35°C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...