VIVEFIX 100G

Ινοπλισμένο Κονίαμα Συγκόλλησης Θερμομονωτκών Πλακών
Συσκευασία
Υπολογισμός χρώματος
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
 • Στέγνωμα Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες
 • Στρώσεις 1
Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Κατάλληλο για συγκόλληση EPS & XPS
 • Τέλεια πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
 • Εύκολη Εφαρμογή
 • Καλές Αντοχές στις Καιρικές Συνθήκες

Περιγραφή Προϊόντος

Το VIVEFIX 100G της Vivechrom είναι γκρι ινοπλισμένο κονίαμα για την συγκόλληση όλων των τύπων θερμομονωτικών πλακών (EPS, XPS, πετροβάμβακα κλπ) και αποτελεί προϊόν του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROTECT της Vivechrom. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα όπως μπετό, τούβλα, επιχρίσματα κλπ, και σε όλες τις μονωτικές πλάκες. Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και είναι ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται και ως επίχρισμα τοιχοποιΐας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης σε τοίχους, κολώνες και χωρίσματα. Φέρει πιστοποίηση με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-1:2016.

Περιγραφή εφαρμογής

Σε δοχείο με 6-6.5lt καθαρό νερό, προσθέτουμε σταδιακά 25kg σκόνη VIVEFIX 100G με συνεχή ανάδευση με ηλεκτρικό αναδευτήρα, σε χαμηλές στροφές, μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μίγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και αναδεύουμε ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 4 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Να αποφεύγονται πολύ υψηλές και έκθεση των υλικών στον ήλιο πριν τη χρήση.

Για συγκόλληση σε επίπεδα υποστρώματα εφαρμόστε το VIVEFIX 100G στην πίσω όψη της θερμομονωτικής πλάκας με σπάτουλα. Χτενίστε έπειτα την κόλλα με οδοντωτή σπάτουλα ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Σε μη επίπεδα υποστρώματα εφαρμόστε το VIVEFIX 100G με μυστρί σημειακά στο κέντρο και περιμετρικά της θερμομονωτικής πλάκας, αρκεί να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της επιφάνειας της θερμομονωτικής πλάκας.
Τέλος πιέζοντας δυνατά τοποθετήστε την πλάκα στη θέση της. Καθαρίστε την πλεονάζουσα πλάκα απο τους αρμούς. Ξεκινήστε την τοποθέτηση των θερμονονωτικών πλακών απο το κάτω μέρος της τοιχοποιίας προς τα πάνω, σταυρωτά και χωρίς να αφήνετε κενά.
Μην εφαρμόζετε σε ενιαίες στρώσεις μεγάλου πάχους. Φροντίστε ώστε η στρώση να μην ξεπερνάει τα 10mm. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και 35°C, ούτε υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ισχυρό άνεμο.

Προδιαγραφές & Έντυπα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει τσιμέντο πόρτλαντ • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Σηκώστε με προσοχή – Το βάρος ξεπερνά τα 10kg. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.

Προετοιμασία & Αποθήκευση

 • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
  Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού.
 • 2. Καθαρισμός
  Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μη το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμάτων.
 • 3. Αποθήκευση
  Διατηρείται για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό χώρο, επιθυμητά πάνω σε παλέτες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...