BETOCHROM ΝΕΡΟΥ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ
Συσκευασία
Υπολογισμός χρώματος
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
 • Φινίρισμα Ματ
 • Απόδοση 12m² ανά λίτρο ανά στρώση για το ΛΕΥΚΟ, 14m² ανά λίτρο ανά στρώση για την απόχρωση ΓΚΡΙ ΠΑΣΤΕΛ, 16m² ανά λίτρο ανά στρώση για τις αποχρώσεις ΜΟΛΥΒΙ, ΒΡΑΧΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ.
 • Στέγνωμα 1-2 ώρες
 • Στρώσεις 2
Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Κορυφαία Απόδοση
 • Εξαιρετική Πρόσφυση
 • Εξαιρετική Αντοχή
 • Ασύγκριτη Καλυπτικότητα

Περιγραφή Προϊόντος

Το BETOCHROM ΝΕΡΟΥ είναι ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για τοίχους. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες όπως εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα.
Έχει ισχυρή πρόσφυση και παρέχει υψηλή
αδιαβροχοποίηση προστατεύοντας από τη διάβρωση του οπλισμού του σκυροδέματος. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή
στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, πολύ υψηλή απόδοση και δουλεύεται πολύ εύκολα.

Περιγραφή εφαρμογής

Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
• Εφαρμόστε 2 χέρια BETOCHROM ΝΕΡΟΥ για τέλειο αποτέλεσμα.
• Προστατεύστε από την παγωνιά. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
• Κατά τη διάρκεια ψεκασμού φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
• Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις κύκλου ζωής των προιόντων.

Προδιαγραφές & Έντυπα

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια ,με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και C(M)IT/MIT (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία • Προσοχή ! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σωματίδια . Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.

Προετοιμασία & Αποθήκευση

 • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
  • Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
  • Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση: Ασταρώστε με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR διαλύτου, ή VIVEDUR MULTIPRIMER ECO, μικρονιζέ αστάρι νερού νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
  • Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν BETOCHROM ΝΕΡΟΥ.
 • 2. Καθαρισμός
  • Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα • Μην το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. • Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...