ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

Χρώμα για Διαγραμμίσεις Δρόμων
Συσκευασία
Υπολογισμός χρώματος
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
  • Φινίρισμα Ματ
  • Στέγνωμα 25 λεπτά
  • Στρώσεις 1
Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Αντανακλά την Ηλιακή Ακτινοβολία

Περιγραφή Προϊόντος

Ειδικό χρώμα ενός συστατικού, βάσεως συνθετικών ρητινών, κατάλληλο για διαγραμμίσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, τσιμεντένιων δαπέδων βιομηχανικών χώρων και αθλητικών γηπέδων. Ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.

Περιγραφή εφαρμογής

Εφαρμόζεται με Μηχάνημα για Διαγραμμίσεις ή Ρολό, Πινέλο σε μικρές επιφάνειες

Προδιαγραφές & Έντυπα

Προετοιμασία & Αποθήκευση

  • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
    Εφαρμόζεται με κατάλληλο μηχάνημα για διαγραμμίσεις ή με ρολό ή πινέλο σε μικρές επιφάνειες. Τα γυάλινα σφαιρίδια μπορούν να αναμιχθούν με το χρώμα πριν την εφαρμογή του μίγματος. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο το χρώμα και πριν αυτό στεγνώσει, να απλωθούν τα γυάλινα σφαιρίδια στην υγρή επιφάνεια του χρώματος. Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία χρώματος σφαιριδίων είναι 7 προς 3 κατά βάρος αντίστοιχα.
  • 2. Αποθήκευση
    Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...