ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ

Λευκός Στόκος Στεγανοποίησης
Συσκευασία
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
  • Στρώσεις 1
Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Στεγάνωση Μικρορωγμών
  • Ελαστομερές

Περιγραφή Προϊόντος

Ο ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ είναι λευκός στόκος για στεγανοποίηση σε τοίχους και ταράτσες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και στο αλκαλικό περιβάλλον. Παρακολουθεί εύκολα τις συστολές και διαστολές των ρωγμών και αρμών διατηρώντας την ελαστικότητά του σε επιφάνειες όπως τσιμέντο, μπετόν, σοβάς, τούβλα.

Περιγραφή εφαρμογής

Εφαρμόζεται με Σπάτουλα

Προδιαγραφές & Έντυπα

Προετοιμασία & Αποθήκευση

  • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
    Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Όπου απαιτείται, οι ρωγμές ομαλοποιούνται με μηχανικά μέσα και ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR της Vivechrom αραιωμένο έως 20% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.
  • 2. Αποθήκευση
    Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...