ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Υπόστρωμα Πλαστικών Χρωμάτων Εσωτερικής Χρήσης
Συσκευασία
Υπολογισμός χρώματος
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
  • Στέγνωμα 2 ώρες
  • Στρώσεις 1
Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Ενισχύει την Πρόσφυση και την Αντοχή του Τελικού Χρώματος
  • Αντοχή σε Αλκαλικές Επιφάνειες

Περιγραφή Προϊόντος

Το ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ είναι υπόστρωμα νερού για πλαστικά χρώματα. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, σκληρότητα και ελαστικότητα καθώς και μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Εξασφαλίζει ομοιόμορφη ματ επιφάνεια στο τελικό χρώμα.

Περιγραφή εφαρμογής

Εφαρμόζεται με Ρολό, Πινέλο

Προδιαγραφές & Έντυπα

Προετοιμασία & Αποθήκευση

  • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
    Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής. Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε NEOPAL STUCCO.
  • 2. Αποθήκευση
    Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...