Οικολογικά Χρώματα

Ήρθε η ώρα να βάψετε το σπίτι σας και αναζητάτε χρώματα με οικολογική πιστοποίηση; Η Vivechrom είναι εκτός από μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων στην Ελλάδα και η 1η εταιρεία σε πωλήσεις χρωμάτων με οικολογική πιστοποίηση. Εδώ θα βρείτε ό,τι ψάχνετε σε οικολογικά χρώματα, για κάθε επιφάνεια.

Υπάρχει μία ασάφεια ως προς το τι ακριβώς σημαίνει οικολογικά χρώματα. Πολλοί θεωρούν για παράδειγμα ότι είναι άοσμα, κάτι που δεν ισχύει. Ισχύει όμως πως είναι ασφαλή προϊόντα που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από έναν ανεξάρτητο φορέα με συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια όπως:

  • χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος
  • περιορισμένη περιεκτικότητα επικίνδυνων ουσιών για το περιβάλλον
  • χωρίς βαρέα μέταλλα και καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες
  • χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις
  • υψηλή ποιότητα που δεν υστερεί σε σχέση με παρόμοια μη οικολογικά προϊόντα
  • υψηλή απόδοση, καλυπτικότητα και ανθεκτικότητα

Οικολογικό Σήμα Ecolabel


Μόνο τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα Ecolabel «Μαργαρίτα» έχουν το δικαίωμα να χαρακτηρίζονται ως οικολογικά χρώματα. Το οικολογικό σήμα Ecolabel της ΕΕ αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα εθελοντικό σήμα, που εισήχθη με κανονισμό της ΕΕ το 1992 (Κανονισμός EEC 880/92) και έχει γίνει σταδιακά σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές που θέλουν να συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης αγοράζοντας πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Το σήμα απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο από συγκρίσιμα προϊόντα. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εντοπίζουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο υγιεινά προϊόντα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Ecolabel εδώ.

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...