Η Vivechrom υποστηρικτής του Δημοτικού Σχολείου Κυριακίου Βοιωτίας