Πινελιές κίτρινου μουσταρδί ζωντανεύουν αυτόν το λευκό χώρο.

Δώστε ενέργεια στο λευκό με καφέ της μόκας & κίτρινο μουσταρδί

Πινελιές κίτρινου μουσταρδί και μόκας ζωντανεύουν αυτόν το λευκό χώρο.

Βάψτε το πίσω μέρος της εσοχής των ραφιών σε ένα πλούσιο χρώμα μόκας για να προσθέσετε βάθος στους λευκούς τοίχους, και χρησιμοποιήστε πινελιές έντονου μουσταρδί ως αναζωογονητικούς τόνους.

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...