Διακριτικά γκρι στην κουζίνα

Κάντε τη minimal κουζίνα κομψή με διακριτικά χρώματα

Τόνοι του μπλε καθορίζουν το χώρο σε αυτήν την ενιαία κουζίνα.

Σε αυτήν την ενιαία  κουζίνα, το μπλε καθορίζει το χώρο.

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...