ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ A/8759

Συσκευασία
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Γενικής Χρήσης

Περιγραφή Προϊόντος

Διαλυτικό εποξειδικών χρωμάτων. Μείγμα αρωματικών υδρογονανθράκων και οξυγονούχων διαλυτικών.

Προδιαγραφές & Έντυπα

  • vv_gr_el_thinner_a_8759.pdf
  • tdsdialytikoa8759gr.pdf

Προετοιμασία & Αποθήκευση

  • 1. Αποθήκευση
    Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5 ο C έως 35ο C.
Vivechrom Visualizer app