Ζητήστε συμβουλές online

Συμβουλευτείτε τους διακοσμητές μας

Κάντε  και συμπληρώστε τη φόρμα με πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες σας. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει το δικό σας «Λεύκωμα μου» μπορείτε να το συμπεριλάβετε στην αποστολή.

Οι επαγγελματίες διακοσμητές μας θα σας προσφέρουν συμβουλές (δωρεάν) με προτάσεις για χρώματα και προϊόντα.