Η Vivechrom διακρίθηκε στην εκδήλωση Eternal Brands