Χρώματα Vivechrom στους Τοίχους του 12ου Δημοτικού Σχολείου!