Αντιμετώπιση Προβλημάτων σε Τοίχους & Βαμμένες Επιφάνειες

Λύσεις για:

...το εσωτερικό του σπιτιού...το εξωτερικό του σπιτιού...ξύλινες επιφάνειες...μεταλλικές επιφάνειες

Βρωμιά και σκόνη σε βαμμένες επιφάνειες

Σε βαμμένες επιφάνειες έχει επικαθίσει βρωμιά και σκόνη. Τι πρέπει να κάνω;

ΑΙΤΙΑ: α) Χρήση κακής ποιότητας χρώματος, κυρίως σε γυαλάδα ματ.
β) Ατμοσφαιρική ρύπανση όπως καυσαέρια από εξατμίσεις αυτοκίνητων, αιωρούμενη σκόνη κτλ.
γ) Εξωτερική τελική στρώση με ελαστομερές χρώμα πάνω στο οποίο επικάθονται εύκολα ρύποι, σκόνες.
ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Πλύσιμο της λερωμένης επιφάνειας με τη βοήθεια βούρτσας και απορρυπαντικού και στη συνέχεια καλό ξέπλυμα
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα όπου χρειάζεται με το  ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR αραιωμένο μέχρι 100% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το 100% ακρυλικό χρώμα VIVECRYL Στην περίπτωση που η συσσωρευμένη βρωμιά είναι εξαιρετικά επίμονη θα χρειαστεί ειδική μηχανή καθαρισμού ή υδροβολή κατάλληλης πίεσης.

Στους τοίχους έχουν εμφανιστεί μαύρες κηλίδες

Στα ταβάνια και σε ψηλά σημεία των τοίχων έχουν εμφανιστεί μαύρες κηλίδες. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας
β) Πολύ λερωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν τροφή για ανάπτυξη των μικροοργανισμών (μυκήτων) που δημιουργούν τις μαύρες κηλίδες.
γ) Επιφάνειες τις οποίες δεν είναι τις βλέπει ήλιος και δεν αερίζονται σωστά.

ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν (πχ στέγες, υδρορροές κλπ). Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ 1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια με ένα βιοκτόνο προϊόν με απολυμαντική δράση (πχ χλωρίνη), ξεπλύνετε και αφήστε την να στεγνώσει.
ΒΗΜΑ 2. Ασταρώστε την επιφάνεια με NEOPAL PRIMER σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι πολύ απορροφητική (φαινόμενο έντονης κιμωλίασης ή υπάρχει αποσάρθρωσή της)
ΒΗΜΑ 3. Βάψτε δύο χέρια με το μυκητοκτόνο χρώμα NEOPAL KITCHEN & BATHROOM!

Στους τοίχους έχει εμφανιστεί υγρασία και μούχλα

Στα χαμηλά κυρίως σημεία βαμμένης επιφάνειας έχει εμφανιστεί υγρασία και μούχλα. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας
β) Πολύ λερωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν τροφή για ανάπτυξη των μικροοργανισμών (μυκήτων) που δημιουργούν τις μαύρες κηλίδες.
γ) Επιφάνειες τις οποίες δεν είναι τις βλέπει ήλιος και δεν αερίζονται σωστά.
ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (πχ στέγες, κατεστραμένες σωληνώσεις κλπ). Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ 1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια με ένα βιοκτόνο προϊόν με απολυμαντική δράση (πχ χλωρίνη), ξεπλύνετε και αφήστε την να στεγνώσει.
ΒΗΜΑ 2. Ασταρώστε την επιφάνεια με NEOPAL PRIMER σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι πολύ απορροφητική (φαινόμενο έντονης κιμωλίασης ή υπάρχει αποσάρθρωσή της)
ΒΗΜΑ 3. Βάψτε δύο χέρια με το μυκητοκτόνο χρώμα NEOPAL KITCHEN & BATHROOM!

Σκασίματα του χρώματος σε στοκαρισμένη επιφάνεια

Σκασίματα του χρώματος σε σημεία όπου έχει στοκαριστεί η επιφάνεια. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α) Εφαρμογή χρώματος στα σημεία στοκαρίσματος χωρίς να έχει προηγηθεί αστάρωμα.
β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας
γ) Χρήση στόκου ή παρετίνας κακής ποιότητας.
ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Απομάκρυνση των σαθρών σημείων τοπικά με τη βοήθεια σπάτουλας ή σκληρής βούρτσας.
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ3: Στοκάρισμα της επιφάνειας με τον ακρυλικό στόκο STOCOCRYL.
ΒΗΜΑ4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Τοπικά σκασίματα στο χρώμα

Σε βαμμένες επιφάνειες παρουσιάζονται τοπικά σκασίματα του χρώματος. Τι πρέπει να κάνω;

ΑΙΤΙΑ: α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας με μη ικανοποιητική πρόσφυση και ελαστικότητα.
β) Εφαρμογή του χρώματος χωρίς να έχει ασταρωθεί η επιφάνεια.
γ) Εφαρμογή πολύ λεπτού στρώματος ή υπερβολικά αραιωμένου χρώματος.
ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Απομάκρυνση των σαθρών σημείων τοπικά ή/και όλο το χρώμα με τη βοήθεια σπάτουλας ή σκληρής βούρτσας.
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Με ελαφρά τριβή το χρώμα βγαίνει στο χέρι

Με ελαφρά τριβή το χρώμα βγαίνει στο χέρι. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: Χρήση κακής ποιότητας χρώματος (ασβέστης, υδρόχρωμα, κόλλα ή ανάμειξη τέτοιων υλικών με πλαστικό χρώμα).
ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Απομάκρυνση του προηγούμενου χρώματος, όπου είναι δυνατόν.
ΒΗΜΑ2: Αποχαρτάρισμα της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Το χρώμα έχει ξεφλουδίσει

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας το χρώμα έχει ξεφλουδίσει. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: Κακή πρόσφυση που οφείλεται σε:
α) Εφαρμογή χρώματος πάνω σε γυαλιστερή, λόγω χρήσης αναραίωτου ασταριού , επιφάνεια.
β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.
γ) Ανεπαρκής προεργασία επιφάνειας ( υπολείμματα σκόνης, λαδιού, και μούχλας).
δ) Συσσωρευμένη υγρασία στο εσωτερικό της τοιχοποιϊας, η οποία εξέρχεται δια μέσου των πόρων της.
ε) Αστάρωμα με κακής ποιότητας αστάρι.
ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία της κακής πρόσφυσης είναι η υγρασία θα πρέπει να εντοπιστούν οι αιτίες που την προκάλεσαν και να διορθωθούν. Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Απομάκρυνση του αποφλοιωμένου χρώματος από την επιφάνεια με τη βοήθεια σπάτουλας, γυαλόχαρτου ή σκληρής βούρτσας.
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER στη σωστή αραίωση (ούτως ώστε η επιφάνεια να μην γυαλίζει καθόλου). ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Το χρώμα παρουσιάζει διαφορετικές αποχρώσεις μετά την εφαρμογή του

Σε βαμμένη επιφάνεια εμφανίζονται σημεία που έχουν διαφορετική απόχρωση από αυτή που αρχικά εφαρμόστηκε στον τοίχο. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α) Ανομοιόμορφο άπλωμα του χρώματος λόγω κακής εφαρμογής (μια ρολιά διασταυρώνεται με την προηγούμενη μετά από χρονικό διάστημα, το οποίο επιτρέπει στο χρώμα να μην έχει στεγνώσει επαρκώς).
β) Επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν ασταρωθεί σωστά.
γ) Επιφάνειες με διαφορετικό πορώδες κατά τόπους.
δ) Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
ε) Απόχρωση που έχει γίνει σε μηχανή και παρουσιάζει προβλήματα στη διασπορά των χρωστικών, λόγω υπερβολικής ποσότητάς τους (επίπλευση).
ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας σε δύο επιστρώσεις με το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL, με την προτεινόμενη αραίωση. Η εφαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια πρέπεινα είναι συνεχόμενη και να μη διακόπτεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το χρώμα δεν κάλυψε την επιφάνεια

Μετά το βάψιμο παρατηρούνται σημεία στα οποία το χρώμα δεν κάλυψε την επιφάνεια. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α) Το χρώμα δεν κάλυψε την επιφάνεια γιατί είναι χρώμα κακής ποιότητας.
β) Υπερβολική αραίωση χρώματος.
γ) Εφαρμογή χρώματος σε έντονη απόχρωση (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί) που γίνεται από διάφανη βάση με χρωστικά (οργανικά πιγμέντα), χαμηλής καλυπτικότητας (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επιπλέον χέρι ή χέρια).
δ) Χρήση πινέλων ή ρολών κακής ποιότητας.
ΛΥΣΗ: Επαναβαφή με το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL, με σωστή αραίωση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του, στον ενδεδειγμένο για κάθε απόχρωση αριθμό επιστρώσεων.

Ο τοίχος όταν πλένεται βγάζει στο πανί

Βαμμένες επιφάνειες που πλένονται και παρουσιάζουν κακή συμπεριφορά ("βγάζουν" στο πανί). Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α)Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.
β) Εφαρμογή του χρώματος σε συνθήκες διαφορετικές από τις προτεινόμενες (θερμοκρασία, υγρασία, αραίωση, πάχος επίστρωσης)
γ) Χρήση ενός υπερβολικά σκληρού μέσου τριβής (πχ. συρμάτινη βούρτσα)
δ) Πλύσιμο της επιφάνειας πριν το πλήρες στέγνωμα του χρώματος.
ε) Χρήση πολύ ισχυρού απορρυπαντικού.
ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας με το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL. Η επιφάνεια πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει πλήρως πριν την επαναβαφή της. Το πλύσιμο της επιφάνειας πρέπει να γίνει με σφουγγάρι ή πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

Φαίνονται τα στοκαρίσματα στις βαμμένες επιφάνειες

Φαίνονται τα στοκαρίσματα στις βαμμένες επιφάνειες. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α)Στοκαρισμένη επιφάνεια, η οποία δεν έχει ασταρωθεί.
β) Χρήση χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας
γ) Κακό στοκάρισμα μη λεία επιφάνεια (άτριφτη)
ε) Μεγάλη αραίωση του χρώματος
ΛΥΣΗ: Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ2: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Το RELIEF δεν παρουσίασε ανάγλυφο αποτέλεσμα

Επιφάνειες που βάφτηκαν με RELIEF δεν παρουσίασαν το ανάγλυφο αποτέλεσμα. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: α)Χρήση ακατάλληλου ρολού
β) Υπερβολική αραίωση του χρώματος
γ) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας
δ) Συνθήκες εφαρμογής διαφορετικές από τις προτεινόμενες π.χ. Υψηλές θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του χρώματος
ΛΥΣΗ: Επαναβαφή της επιφάνειας με το ανάγλυφο επίχρισμα NEOPAL RELIEF PAINT της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Χωρίς αραίωση. Εφαρμογή του NEOPAL RELIEF PAINT με ειδικό ρολό καλής ποιότητας.

Η βαμμένη επιφάνεια παρουσίασε φουσκώματα

Η βαμμένη επιφάνεια παρουσίασε φουσκώματα. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ: Έλλειψη πρόσφυσης, τοπικά, που οφείλεται σε:
α) Βαφή επιφάνειας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου.
β)Συσσωρευμένη υγρασία στο εσωτερικό της τοιχοποιίας (π.χ. από σωλήνα που παρουσιάζει διαρροή), η οποία εξέρχεται δια μέσου των πόρων της, προκαλώντας φουσκώματα στο χρώμα.
γ) Εισερχόμενη υγρασία από το εξωτερικό περιβάλλον (ταράτσα, έδαφος με μεγάλο ποσοστό υγρασίας, γκαζόν κλπ).
δ) Βαφή νωπής επιφάνειας.
ε) Δημιουργία πεταλίδων διαφόρων μεγεθών εξ’ αιτίας του μη καλά “σβησμένου” ασβέστη ή κακής ποιότητας σοβά.
ΛΥΣΗ: Στην περίπτωση που η αιτία του προβλήματος είναι η υγρασία θα πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι που την προκάλεσαν και να διορθωθούν με τη βοήθεια κατάλληλων υλικών. Στη συνέχεια, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο STOCOCRYL.
ΒΗΜΑ3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.
* Η επαναβαφή θα πρέπει να γίνει όταν η παραμένουσα υγρασία στην επιφάνεια είναι η ελάχιστη δυνατή (από Μάιο έως Οκτώβριο).

Κιτρινίλες ή λεκέδες στους τοίχους

Οι τοίχοι εμφανίζουν κιτρινίλες ή λεκέδες. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ:
α) Επιφάνειες που βρίσκονται κοντά σε πηγές θερμότητας ή δεν αερίζονται επαρκώς.
β) Συσσωρευμένη υγρασία
γ) Επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με υδρατμούς (κουζίνα, μπάνιο κλπ)
δ) Χώροι καπνιστών όπου υπάρχει συμπυκνωμένη νικοτίνη.
ΛΥΣΗ:
Στην περίπτωση που η αιτία του προβλήματος είναι η υγρασία θα πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι που την προκάλεσαν και να διορθωθούν με τη βοήθεια κατάλληλων υλικών.
Στη συνέχεια, συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Πλύσιμο της επιφάνειας με ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
ΒΗΜΑ2: Εφαρμογή του ακρυλικού υποστρώματος VIVEDUR BLOCK, το οποίο ενδείκνυται για τη μόνωση τοίχων που είναι ιδιαίτερα λερωμένοι από κιτρίνισμα, από καπνό και μαυρίλες.
ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Εμφάνιση μικρών τρυπών μετά τη βαφή

Εμφάνιση κρατήρων (μικρές τρύπες) μετά τη βαφή. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ:
α) Έντονη ανατάραξη μισογεμισμένου δοχείου
β) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας (απουσία αντιαφριστικού).
γ) Πολύ γρήγορη εφαρμογή του χρώματος, κυρίως με ρολό
δ) Πολλά περάσματα του ρολού ή του πινέλου στο ίδιο σημείο της επιφάνειας.
ε) Εφαρμογή σατινέ χρώματος πάνω σε εξαιρετικά πορώδη και αναστάρωτη επιφάνεια.
στ) Πολύ γρήγορο στέγνωμα λόγω υψηλών θερμοκρασιών
ζ) Ακατάλληλα εργαλεία εφαρμογής
ΛΥΣΗ:
Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα της επιφάνειας, όπου χρειάζεται, με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Βαθιές οριζόντιες ρωγμές στη βαμμένη επιφάνεια

Στη βαμμένη επιφάνεια παρουσιάστηκαν βαθιές οριζόντιες ρωγμές. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ:
α) Εφαρμογή χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα, συνήθως σε αρκετά πορώδη επιφάνεια.
β) Εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με πολύ παχύ στρώμα χρώματος.
γ) Χρώμα χαμηλής ποιότητας.
ΛΥΣΗ:
Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: Εάν το πρόβλημα είναι έντονο
ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο STOCOCRYL (ένα χοντρό και ένα ψιλό χέρι)
ΒΗΜΑ3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ4: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β : Εάν το πρόβλημα είναι ήπιο
ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ2: Στοκάρισμα με τον ακρυλικό στόκο STOCOCRYL
ΒΗΜΑ3: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ4: Εφαρμογή σε μία επίστρωση το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.

Σημάδια από ρολό ή πινέλο στη βαμμένη επιφάνεια

Σημάδια από ρολό ή πινέλο στη βαμμένη επιφάνεια

ΑΙΤΙΑ:
α) Χρήση χρώματος κακής ποιότητας
β) Κατά τη διάρκεια της βαφής μιας επιφάνειας επαναβάφονται τοπικά κάποια σημεία αυτής, ενώ η επιφάνεια δεν έχει στεγνώσει επαρκώς.
γ) Πολλά περάσματα του ρολού ή του πινέλου στο ίδιο σημείο της επιφάνειας.
δ) Χρήση κακής ποιότητας ρολού ή πινέλου.
ε) Χρήση χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας
ΛΥΣΗ:
Συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:
ΒΗΜΑ1: Τρίψιμο της επιφάνειας.
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις το πλαστικό χρώμα SUPER NEOPAL.