‘Oροι Διαγωνισμών Facebook

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ FACEBOOK ΤΗΣ VIVECHROM

Αντικείμενο Διαγωνισμών – Διοργάνωση Η εταιρεία διοργανώνει προωθητικές ενέργειες – διαγωνισμούς μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στους οποίους καλεί τους χρήστες της σελίδας της να συμμετάσχουν με το Facebook profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί. Κάνοντας share φωτογραφία, απαντώντας σε ερώτηση, είτε παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμό Facebook * που έχει αναρτήσει η εταιρεία, συμμετέχοντας σε κληρώσεις.

Δώρα – Κληρώσεις
Τα δώρα του Διαγωνισμού θα ποικίλουν και οι νικητές θα ανακοινώνονται στη σελίδα Facebook της Εταιρείας.  Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής και να λάβει μόνο μία φορά τα δώρα του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές στο διαγωνισμό αν αναφέρεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάθε συμμετοχή θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.  Στην λήξη του Διαγωνισμού, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το https://www.random.org/.  Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: contact@vivechrom.gr.  Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ρητή Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων
Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Vivechrom, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους. (β) είναι άνω των 18 ετών.
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ του στο facebook.
(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

Προσωπικά δεδομένα – ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης – Αναφορικά με τη Διοργανώτρια
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια.

*Διαγωνισμός “Make Moving Magic”:

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 19/4/2016 έως και 29/05/2016 και θα κληρώσει 4 νικητές για δωρεάν χρώματα αξίας 250€.  Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Vivechrom θα αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στο Facebook και θα επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά για την παραλαβή των χρωμάτων. Η επιλογή των χρωματοπωλείων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους νικητές και τα χρώματα θα πρέπει να παραληφθούν έως και 30 Ιουνίου 2016.

*Διαγωνισμός Visualizer ”What’s New”:

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 3/11/2015 έως και 29/11/2015 και θα κληρώσει 3 νικητές που θα κερδίσουν ένα Apple iPad Air 4G 16GB έκαστος.  Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Vivechrom θα αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στο Facebook και θα επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά ή με email για την αποστολή των δώρων.

*Διαγωνισμός ”Back to School”:

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 24/8/2015 έως και 19/9/2015 και θα κληρώσει 10 νικητές που θα κερδίσουν δωρεάν τα χρώματα για το παιδικό δωμάτιο αξίας 60€ έκαστο.  Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Vivechrom θα αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στο Facebook και θα επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά για την παραλαβή των χρωμάτων. Η επιλογή των χρωματοπωλείων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους νικητές.

*Διαγωνισμός ”Let’s Colour quiz”:

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 22/6/2015 έως και 12/07/2015 και θα κληρώσει 4 νικητές για δωρεάν χρώματα αξίας 250€.  Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Vivechrom θα αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στο Facebook και θα επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά για την παραλαβή των χρωμάτων. Η επιλογή των χρωματοπωλείων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους νικητές και τα χρώματα θα πρέπει να παραληφθούν έως και 29 Ιουλίου 2015.

*Διαγωνισμός ”Το Χρώμα της Χρονιάς 2015”:

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 25/5/2015 έως 7/6/2015 και θα κληρώνει 10 νικητές κάθε εβδομάδα για 10 βεντάλιες Vivechrom Best Collection & 10 έντυπα ” Colours 2015” με ολοκαίνουργιες χρωματικές προτάσεις. Κάθε Δευτέρα θα κληρώνονται οι νικητές της πρηγούμενης εβδομάδας. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κάνει Like στη σελίδα Vivechrom και να κλικάρει στο ”Get notifications” για να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της κάθε εβδομάδας. Στη συνέχεια η Vivechrom θα επικοινωνεί με τους τυχερούς τηλεφωνικά ή μέσω email για την αποστολή των δώρων.

Vivechrom, Let’s Colour!

*Διαγωνισμός Vivechrom Visualizer 2014:

Κάθε εβδομάδα θα κληρώνουμε 2 κουπόνια για χρώματα Vivechrom αξίας 50€ έκαστο, για να κάνετε το χώρο των ονείρων σας πραγματικότητα. Ο διαγωνισμός διαρκεί από 2/9/14 έως 30/9/14 και θα επιβραβεύει δύο νικητές ανά εβδομάδα με κλήρωση. Η αγορά των χρωμάτων Vivechrom μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο χρωματοπωλείο.